บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationที่ใช้ในการสั่งอาหารมีเรื่องสำคัญคือชนิดของบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationที่จะใช้ เมื่อคุณต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ ลองศึกษาบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationง่ายๆเหล่านี้ ไม่แน่ว่ามันอาจจะช่วยให้คุณเอาชีวิตรอดจากร้านอาหารอย่าง Mcdonald ก็ได้นะ บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งอาหารในร้านอาหารจานด่วน
บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งอาหารในร้านอาหารจานด่วน


ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 1

You     : Excuse me. I'd like the combo set number 2 please.
             ขอโทษครับ. ผมขอชุดคอมโบ2ชุดครับ

Seller   : What kind of drink would you like?
            รับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มมั้ยคะ?

You     : Coke.
            โค้ก.

Seller   : Would you like a learge coke for 50 cents more?
            เพิ่มเงิน 50 เซ็นเป็นโค้กแก้วใหญ่มั้ยคะ?

You     : No thanks.
            ไม่ครับ ขอบคุณ.

Seller   : For here or to go?
             ทานที่นี่หรือกลับบ้านคะ?

Friend  : For here.
             ทานที่นี่ครับ.

Seller   : Alright. That's gonna be 7.50 dollars.
             ทั้งหมดคิดเป็นเงิน 7.50 ดอลล่าส์ค่ะ

Friend  : Here you go.
             นี่ครับเงิน

Seller  : Thank you.
             ขอบคุณค่ะ.
-------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 2

You    : Hi. I want two chicken burger and one caesar salad?
           สวัสดี, ฉันอยากได้เบอร์เกอร์ไก่2ชุดและซีซ่าสืสลัด1ชุด           

Seller  : What would you like to drink?
           จะรับเครื่องดื่มอะไรดีค่ะ?

You    : Can I have just a cup of water?
           ขอแค่แก้วเปล่า

Seller  : Sure. Anythingelse?
           ค่ะ. รับอะไรเพิ่มมั้ยคะ?

You    : Nope.
           ไม่ครับ

Seller  : 18.85 please.
            ทั้งหมด 18.85 ค่ะ

You    : Here.
            นี่ครับ

Seller  : Thank you. Salad will be served at the table in two minutes.
            ขอบคุณค่ะ. สลัดจะเสริฟที่โต๊ะของคุณในอีก 2นาทีค่ะ


-------------------------------------------------------------------------
 

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 3

You   : Hi. I want three chicken burger.
           สวัสดีครับ. ผมต้องการเบอร์เกอร์ไก่ 3ชุดครับ

Seller : Sorry, we run out of it today. Would you like to try other menu?
           ขอโทษค่ะ, วันนี้ของหมดปล้วค่ะ. ต้องการรับเป็นเมนูอื่นมั้ยคะ?

You   : Oh no thanks then.
           อ่อ..ไม่ครับหล่ะครับ ขอบคุณ.


ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:56:34 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet