บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ทั่วไป

นี่คือบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationเบื้องต้นบางวลี ซึ่งคุณจะสามารถนำบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationเหล่านี้ไปใช้ในการสนทนาได้ทุกวัน, เช่นเดียวกันกับคำซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีบางบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationที่คุณจะพบได้ในสถานการณ์ต่างๆ
 
 
บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประโยคทั่วไป
บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประโยคทั่วไป


yes ใช่
no ไม่ใช่
maybe บางที/ อาจจะ
 
please ได้โปรด
 
thanks ขอบคุณ
thank you ขอบคุณ
 
thanks very much ขอบคุณมาก
thank you very much ขอบคุณมากต่อไปนี้คือ บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ที่เป็นคำสุภาพบางคำที่คุณจะสามารถนำไปใช้โต้ตอบใครสักคนที่กล่าวคำขอบคุณกับคู่สนทนาได้
 
you're welcome ไม่เป็นไรค่ะ/ ครับ
don't mention it ไม่เป็นไรค่ะ/ ครับ
not at all ไม่เป็นไรค่ะ/ ครับ


ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com


เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจาก บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:56:49 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet