บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation สถานการณ์นี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ในทั้งสองวิธีไม่ว่าคุณต้องการกู้เงินกับ somone หรือที่จะไม่ใครสักคนเมื่อพวกเขาขอยืมเงินคุณ


บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการพูดยืมเงิน

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 1

Friend : Do you have some extra money?
            คุณพอจะมีเงินบ้างมั้ย?

You : How much do you want?
         คุณต้องการเท่าไหร่หล่ะ?

Friend : Ten dollars
          10 ดอลล่าร์

You : Here you are.
         อ่ะ..รับไป

Friend : Thank you. I will pay you back soon.
            ขอบคุณมาก. แล้วฉันจะรีบนำมาคืนวันหลัง.

----------------------------------------------------------

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 2

Friend : Can I borrow some money? I'm so broke. 
            ถ้าฉันอยากจะยืมเงินคุณซักหน่อย? ฉันกำลังเดือดร้อน

You : How much do you need? 
        แล้วต้องการเท่าไหร่หล่ะ?

Friend : 50 bucks 

You : Here you go. 
         นี่ของคุณ     

Friend : Thanks a lot
            ขอบคุณมากๆเลย


--------------------------------------

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 3

Friend : Could you lend me some money?
            พอจะมีเงินให้ยืมบ้างมั้ย?

You : I'm afraid I can't. 
         ฉันขอโทษนะ ฉันก็ไม่มี           

Friend : That's alright. 
           ไม่เป็นไร 
ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจาก บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:56:55 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet