บทสนทนาภาษาอังกฤษในการถามหาสิ่งที่คุณต้องการจะซื้อ
 
บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation : การถามหาสิ่งที่คุณต้องการจะซื้อ

ผมมั่นใจว่าคุณจะค้องเคยเผชิญกับสถานการณ์นี้เมื่อคุณกำลังมองหาบางอย่างมากในซุปเปอร์สโตร์ของคุณและคุณไม่สามารถค้นหาได้ บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation นี้เรียนรู้ช่วยคุณได้ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 1

You : Excuse me. I'm looking for a book called "ABC"?
Mr.A : Ok sir. The book corner is right over there. 
You : Thank you.
A : You are welcome.

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 2

You : Excuse me. Do you know where is the book department?
Mr.A : Sure. Please follow me.
You : Thank you. 

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 3

You : Excuse me. How can I find the book called "ABC"?
Mr.A : Oh. I'm afraid it was sold out. 
You : It's ok. Thank you.


ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:57:01 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet