บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation นี้สอนวิธีการสั่งอาหารผ่านมือถือ คุณจะได้เรียนรู้คำถามปกติว่าพวกเขาจะถามเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อพวกเขาและความต้องการของคุณได้รับอาหาร


บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสั่งซื้อพิซซ่า
บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสั่งซื้อพิซซ่า

 
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 1

Waitress : Good morning. This is ABC pizza. How may I help you? 
You : Hi. I'd like to order a pizza.
Waitress : What size please? 
You : Large please.
Waitress : What flavour would you like?
You : I want Hawaiian.
Waitress : Anything else?
You : No.
Waitress : Can I have your address please?

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 2

Waitress : Good morning. This is ABC pizza. How may I help you?
You : I want to order a pizza.
Waitress : What topping would you like to order today?
You : Can you give me some advice?
Waitress : Sure. We have Super Supreme, Hawaiian and Seafood.
You : Good. I want to try Large size Seafood one please.
Waitress : Anything else?
You : One garlic bread and beef spaghetti
Waitress : Ok. Can I have your phone number and address please? 


ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:45:23 by englishgointer

edit @ 26 Aug 2011 11:57:05 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet