บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation นี้เป็นตัวอย่างวิธีที่สุภาพที่จะขอให้คนที่จะถ่ายรูปให้คุณเมื่อคุณต้องการให้ทุกคนในอยู่ในรูปเดียวกัน


บทสนทนาภาษาอังกฤษขอให้คนอื่นถ่ายรูปให้
บทสนทนาภาษาอังกฤษขอให้คนอื่นถ่ายรูปให้

 
ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 1

You : Excuse me. Do you mind taking us pictures?
Stranger : Sure?
You : Thank you. You can just press the button here.

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 2

You : Excuse me. Can you take pictures for us please?
Stranger : Certainly. Is everything set? 
You : Please move to the left a bit. Thank you.


ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 3

You : Excuse me. Can you do me a favor?
Stranger : Sure.
You : We'd like to ask you to take a picture for us.
Stranger : ok.... All right, ready, one... two....
You : Thanks a lot


ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation 

You : Excuse me. Do you have time to take a picture for us?
Stranger : Oh. I am sorry. I really have to go.
You : It's ok.
ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com


เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจากบทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversationให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:57:10 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet