บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ต่อไปนี้เป็นการ สนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ระหว่าง Paolo และ Jun ที่กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพ และการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ


บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation เกี่ยวกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Paolo : I'm thinking about going back to school. It seems there is always something new to learn these days. It's hard to keep up with everything.
Paolo : ผมกำลังคิดว่าจะกลับไปเรียนต่อ เพราะเหมือนว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งใหม่ๆให้ได้เรียนรู้อยู่เรื่อย มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตามทุกอย่างให้ทัน

Jun : Why? You're already a fantastic chef. Are you going to learn how to cook food from other countries in addition to Italy? I love Maxican food.
Jun : ทำไมล่ะ? คุณเป็นพ่อครัวที่เก่งแล้วนี่ คุณจะเรียนทำอาหารจากประเทศอื่นๆนอกจากอิตาลีหรอ? ฉันน่ะชอบอาหารแม็กซิกันมากเลยล่ะ

Paolo : No, I just need to learn about computers. My boss wants me to start keeping records of costs and inventory on a computer. The accountant used to do it but she quit. I can also keep my recipes there for easy access.
Paolo : เปล่า ผมอยากเรียนคอมพิวเตอร์ เจ้านายผมอยากให้ผมบันทึกค่าใช้จ่ายและสินค้าที่มีอยู่ในร้านลงคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชีคนก่อนเคยเป็นคนทำแต่ตอนนี้ลาออกไปแล้ว และผมก็สามารถบันทึกสูตรอาหารของผมลงในนั้นได้ด้วยเพื่อจะดึงออกมาใช้ได้ง่ายเมื่อผมต้องการ
 
Jun : I'm good with computers. I can teach you about them. It's really not too difficult but you have to thing logically.
Jun : ฉันเก่งคอมพิวเตอร์ ให้ฉันสอนก็ได้ มันก็ไม่ได้ยากหรอก แต่คุณต้องคิดอย่างมีเหตุผล
 
Paolo : well, just remember a teacher needs to be patient. I hope you won't give me any test! I'm very logical when I have to follow a recipe.
Paolo : ยังไงก็ต้องจำไว้หน่อยว่าครูต้องอดทนและใจเย็นหน่อย หวังว่าคุณคงไม่ให้ผมทำข้อสอบด้วยหรอกนะ! ผมเป็นคนมีเหตุมีผลมากเมื่อต้องทำตามสูตรอาหารที่เขียนไว้
 
Jun : And student needs to be hardworking, intelligent and diligent. Do you thing you can handle that? Using a computer is just like following a recipe. But you can not eat it afterwards!
Jun : แล้วนักเรียนต้องเรียนหนัก ฉลาด และขยันด้วยนะ คุณคิดว่าทำได้หรือเปล่าล่ะ? การใช้คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับการทำตามสูตรอาหารนั่นแหละ เพียงแต่คุณกินผลงานที่ออกมาไม่ได้แค่นั้นเอง!


ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจาก บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ http://translate.google.com ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:55:57 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet

เยี่ยมครับbig smile

#2 By เรียนภาษาอังกฤษ (1.1.195.246|1.1.195.246) on 2015-02-03 07:39