บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation : การสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์


อย่าตกใจเมื่อคุณเรียกใครสักคนและรับพูดภาษาอังกฤษ การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง สนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation และคุณจะได้พบ คุณสามารถตลอดเวลาเปิดหน้านี้ก่อนที่จะทำการโทร

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์


เมื่อคุณเป็นฝ่ายโทรไป
When you are a caller

-- Hello?
-- Is that John?
-- Can I speak to John?
-- May I speak to John?

เมื่อคุณเป็นผู้รับสาย
When you are a receiver

-- This is John speaking, who's that?
-- Who's speaking please?
-- Who's calling please?


 เมื่อคุณต้องการให้ถือสายรอ
When you ask the caller to wait

-- One moment please.
-- Just a minute please.
-- Hold on please.
-- Hang on please

เมื่อคุณต้องการให้ฝากข้อความทิ้งไว้
When you ask the caller to leave messages

-- Can you leave the message?
-- Can I take your message?
-- Would you like to leave a message?
-- Would you like him/her to call you back?
เมื่อต้องรับสายที่โทรมาผิดหมายเลข
When calling the wrong number

-- I'm afraid you got the wrong number
-- Sorry, I think you reach the wrong number

เมื่อคุณต้องการต่อสายไปยังคนอื่น หรือหมายถึงเรียกคนอื่นมาคุยสายด้วย
When asking the receiver to transfer the line

-- Can I have extension 1234 please?
-- Could you please transfer the line to Mr. John please?

เมื่อจบการสนทนา
When finish talking

-- Nice talking to you
-- Talk to you later


ขอขอบคุณ บทสนทนาภาษาอังกฤษ จาก www.บทสนทนาภาษาอังกฤษ.com

เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการฝึกจาก บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversation ให้มากที่สุด แนะนำให้ใช้เครื่องมือ Google Translate ควบคู่ไปด้วย โดยทำคัดลอกประโยคที่ต้องการฟัง และทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นกดปุ่ม "ฟัง"

edit @ 26 Aug 2011 11:57:21 by englishgointer

Comment

Comment:

Tweet